09.06.2018
Para­da Rów­no­ści
Sce­na w Mia­stecz­ku Rów­no­ści pod PKiN ok. 21:00

13.06.2018
An Unco­fe­ren­ce
Cen­trum Kre­atyw­no­ści, 16:30
https://www.creativemediaclusters.com/unconference